1. Organisatie

Naam

Volleybal Dames Beveren-Leie

Adres

Koning Albertstraat 10
8791 Beveren-Leie

telefoon

0474. 21 82 63

Website
@mail

www.damesvolleybalbeverenleie.be
via de website rubriek “ contact “

Sociale doelstelling

Talentvolle volleyballers kansen bieden hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

Het bewust, systematisch en regelmatig werken aan het verbeteren van de prestatie.

Brede sport aanbieden op basis van kwaliteit dit door trainingen, begeleiding en coaching.
Zowel voor de competitiesport als de recreantenactiviteit

Juridisch statuut

Feitelijke vereniging

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

Naam

Jan Lavens
Deken De Bostraat 57
8791 Beveren-Leie
Tel : 056.70 46 42
GSM : 0474. 21 82 63
@mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functie

voorzitter

Verantwoordelijken voor informatie over 'rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger'.
Verantwoordelijken van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam

Deroose Jo
Kleine Heerweg 95
8791 Beveren-Leie

GSM : 0479/4109892
@mail :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Functie

secretaris

 

 

Bestuursleden :

zie tab clubinfo - bestuur

2. Verzekeringen

Verplichte verzekering

Waarborgen

De Vlaams Volleybalbond VZW, Beneluxlaan 22 , 1800 Vilvoorde
onderschreef bij
Ethias Prins - Bisschopssingel 73 , 3500 Hasseltl
Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen voor ongevallen overkomen aan haar leden tijdens de activiteiten georganiseerd door de Vlaamse Volleybalbond en de aangesloten leden. Dames Volleybalclub Beveren-Leie is aangesloten onder het nummer 1928.


Ongevalsverklaring kan bekomen worden bij de clubsecretaris of kan hieronder gedownload worden

zie tabblad Sportief - verzekering

 

Maatschappij

Ethias Prins

Polisnummer

45285028

Vrije verzekeringen

Waarborgen

Er zijn geen vrije verzekeringen door de club afgesloten voor de vrijwilligers.
Wel wordt er beroep gedaan door club bij activiteiten waar vrijwilligers
ingeschakeld zijn op de speciale verzekering  voor vrijwilligers van de Provincie West-Vlaanderen

Maatschappij

Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk
Koning LeopoldIII laan 41
8200 Sint Andries Brugge

Polisnummer

WVL20050389

3.  Vergoedingen

De organisatie kan een vergoeding voorzien voor de vrijwilligersactiviteiten volgens de wettelijke bepalingen.
Aan de vrijwillige bestuurders betaalt de organisatie de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken.

4.  Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwiliger( ster ) bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent kan hijzelf persoonlijk burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij tijdens het verrichten van het vrijwilligerswerk door eigen fout berokkende. Ingeval van burgerrechtelijke aansprakelijkheidsstelling dient de vrijwilliger ( ster ) een beroep te doen op de eigen BA-polis privéleven ( familiale polis )

5. Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens artikel 458 van het strafwetboek.
Iedereen die kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd, en deze bekendmaakt buiten het geval dat hij/zij geroepen wordt om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hem/haar verplicht die geheimen bekend te maken, wordt gestraft met een gevangenisstraf en/of met een geldboete.

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing, . . . , . . .

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,  . . .  ,  . . .

Datum inwerkingtreding: 01.06.2009
Deze informatienota is beschikbaar op de website van Dames Volleybal Beveren-Leie.